26

Sv: Vad för antenn till B593?

Jag läste manualen. Man kan få reda på något odefinierat som kallas signal strength. Med ledning av tabellen på första sidan som listar både 2G och 3G förbindelser antar jag att det är RSSI som avses eftersom det är den enda parameter som används gemensamt för 2G, 3G och 4 G även om de i praktiken har olika innebörd.

I övrigt finner jag inga signaldata. En relativ försämring t ex till följd av interferens pga nystartade master i närheten som en riktantenn skulle kunna avhjälpa går inte att utläsa. Det är först om förbindelsen störs därhän att det blir  paketförluster som man som övervakande kvalificerad användare kan se att åtgärd krävs.

Jag tycker inte att det räcker. Du kan låna en AVM router av mig för att se vad signaldata innebär, dvs SINR uppdelat på antennportar, realtidsgrafer över RSRP, RSRQ och SINR. Därtill lista över hörbara celler från egen och andra operatörer på aktuellt och andra band. PCI och Global cell identity. Allt uppgifter som hjälper mig att karaktärisera en uppkoppling och optimera den. Dessutom kan jag nå routern utifrån via särskilt AVM system så att jag kan avläsa alla prestanda utifrån.

Men graferna enligt pdf över paketförluster och latens är bra. Det finns inte i AVM routern. Däremot finns långtidsgrafer över signalstyrka i form av RSRP som går över veckor.

I mina önskemål om uppgifter från utrustningen går jag bara efter de behov som dykt upp efter hand under några år av intensivt pulande med LTE- utrustning. Det finns ingen dogmatik. Allt har en praktisk bakgrund.

Det viktigaste signavärdet är SINR och då för att det anger kvoten signal/interferens. Det beror på att 3G och 4G till skillnad från 2G använder hela bandbredden samtidigt för alla master och användare. RSSI är bara intressant för edge. Inte ens RSRP (eller RSCP på 3G) är så viktigt, eftersom jag kan ha en mycket väl läsbar 4G signal nere på -117 dBm om bara interferensen är låg. SINR sammanfattar allt. Om nu SINR är dåligt och farten därefter vill jag veta varför. Då behövs listan över grannceller, deras PCI och RSRP. Om SINR är dåligt trots obetydlig interferens blir det uppenbart att man bör leta externa störkällor av annan natur som mikrovågstorkar etc.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

27

Sv: Vad för antenn till B593?

Jag tycker den här diskussionen påminner ganska mycket om den vi hade tidigare i våras på http://www.mobilabredband.se/forum/topi … pning.html  Jag framförde dina synpunkter då till tillverkaren och jag vet att man beaktat den för framtida utveckling av produkterna. Mer än så kan jag inte styra åt vilket håll Conel väljer att utveckla sin produktportfölj. Det handlar inte på något sätt om att jag dissar dig om du uppfattat det så (att döma av kommentarer tidigare i tråden)? Conel samlar information från många olika användare och källor, det vi tycker saknas och det vi hör av användarna som saknas det framför vi, dina synpunkter inkluderat trots att du egentligen inte testat routern (vad jag vet) då vi ville att tillverkaren skulle känna till dem. Det kommer högst antagligen en hel del förslag på funktioner som önskas och det som är mest efterfrågat, ja det lär hamna i produkterna i framtiden. Jag vet att man kontinuerligt adderar information om uppkopplingen i den mån efterfrågan finns i de nya firmwares som släpps. Jag vet att du inte tycker att det räcker och jag respekterar det men jag är av en annan uppfattning, nämligen att det som finns i routern idag passar de som använder enheten och tillämpningarna där de monteras. Det handlar inte att jag dissar diskussionen eller dina synpunkter, det handlar om att vi ser olika behov. smile

28

Sv: Vad för antenn till B593?

I post 20 skrev jag lite drastiskt om att några grossister dissar det de inte behärskar. Utan namns nämnande fann jag vid olika tillfällen att kunskapen om signalparametrar var lite klen hos några individer. Fel att generalisera. Jag har inte uppfattat det som att vare sig Ulf eller någon annan dissar mig personligen även om vi har olika åsikter om vad som är relevanta parametrar för att installera och optimera LTE utrustning.

Jag hjälper ett antal olika småföretag som är beroende av internet. Det första bekymret är att veta vilken operatör och vilket band man ska välja för en bra uppkoppling. Där kan jag ge ett precis och väl studerat beslutsunderlag på grundval av mina erfarenheter och mätningar. När man väl kommit därhän kan jag gärna rekommendera en cornelrouter eller t ex en H820 eftersom det material som tillhandahålls av operatörerna även till företagare oftast är undermåligt. Men jag kommer inte att kunna hjälpa till om det senare krånglar enbart med ledning av "signalstyrka" och grafen över packet loss. Det kan knappast Induo heller göra.

De viktigaste parametrarna, SINR och listan över grannceller, fås med konsumentutrustning som mifin MD93D plus nokia lumia 920. Synd att de inte finns i high end routrar. Fast bra för mig som vill ha en konsultnisch. Oaktat det att min väg hit är autodidaktens.

Konstigt bara att det som på vägen kommit att framstå som väsentligt för mig inte skullle vara det för andra normalbegåvade personer. Det rör sig ju om evidensbaserad kunskap med stöd i facklitteratur, inget hokus pokus. Nä jag säger som Steve Jobs. Folk vet inte vad de vill ha. Ge dem det som är bra för dem.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

29

Sv: Vad för antenn till B593?

Tack för ditt klargörande, jag tror att det finns ett begränsat utrymme i organisationer att skaffa sig den typen av spetskunskap du beskriver och själv besitter. I de fall de behövs så anlitar man en installatör eller konsult som besitter dessa kunskaper, och det är ju bra för dig smile , däremot anser jag att den information Conelroutern ger räcker för de allra flesta applikationer vi kommer i kontakt med. Det är något jag baserar på vår erfarenhet av mer än 100 000 installerade M2M-devices som kommunicerar via mobilnäten under en 10-årsperiod. Jag tycker inte det är konstigt att man värderar utbudet av information olika, jag tycker det är fantastiskt att du haft energin att engagera dig i signalparametrar samtidigt som jag har full förståelse för att andra inte gör det.

30

Sv: Vad för antenn till B593?

Jag håller med om att det high end routrarna ger förmodligen räcker i de trakter där näten är väl utbyggda. Dessutom antar jag att de flesta M2M applikationer har låga krav på bandbredd och kort latenstid. Det vore intressant att  veta vad för M2M applikationer som behöver 4G prestanda.

Nu ska jag hjälpa en granne som inte kan fjärrstyra sin luftvärmepump med SMS. Installatören har valt olämplig operatör och ställt GSM-enheten på en plats i rummet med dålig signalstyrka. Dessutom har enheten bara en decimeterlång trådstump som antenn och det går inte att ansluta en bättre 900-antenn. Installatören har inte en susning om hur man kollar vilken operatör och sektor som är optimal och hela sommaren gick utan att de fick ordning på det.

Mig veterligen finns ingen kompetens att lösa detta banala problem inom tio mils håll annat än ren trial and error utan mätvärden.

Fixar man med MF93D och Galaxy S4 i service mode samt lite appar.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

31

Sv: Vad för antenn till B593?

@30
hehe,
en familj har fått en avloppsbrunn instalerad som styrs med 3g, saknar helt yttre antenn... ska bli intressant hur detta kommer att fungera, skickar sporadiska sms, och svarar ibland på sms. dvs funkar ej 100%

är intressand att dylika prylar bara testas i tex stockholm med 100% mottagning när dessa brunnar alltid monteras i glesbygd...

gsm modulen är alltså monterad UNDER markytan....
snart blir det snö på den, då tvärdör den troligen haha.
klåpare!

32

Sv: Vad för antenn till B593?

Vi har haft samma problem, fast med elen, då Fortum monterade sina mätare för fjärravläsning, se kunde inte förstå varför den inbyggda mätaren i ett plåtskåp inte kunde sända till dem...
Nu sitter det en yttre antenn typ plastbit som sitter på biltak på vårt elskåp  wink

33

Sv: Vad för antenn till B593?

grå avlång pryl typ 1dm*3cm ?

34

Sv: Vad för antenn till B593?

japp det är en sån

35

Sv: Vad för antenn till B593?

@G-Man avloppslock i gjutjärn?

@Clerck är nära bekant med en som installerade elmätare åt Fortum och med tanke på att de hade grundläggande hjälpmedel för att kolla signalstyrka är det riktigt märkligt att inte antennen satt på utsidan av skåpet. Någon måste ha missat något helt klart…

Den här typen av scenarion kan man ju som seriös leverantör försöka undvika genom att ta uppgiften på allvar och informera om vad som är bra och vad som är mindre bra smile

36

Sv: Vad för antenn till B593?

De fick komma och efterinstallera antenn för elmätaren hos mig också fast jag sade till installatören att signalstyrkan är mycket låg på den sidan av uthuset där skåpet sitter. Det blir kanske billigast att köra på rutin.

@Ulf Hur är det med prestandakraven för M2M installationer? Att man går över till 4G är väl en långsiktig grej för att man räknar med att GSM och GPRS läggs ned så småningom.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

37

Sv: Vad för antenn till B593?

Ulf Seijmer skrev:

@G-Man avloppslock i gjutjärn?

@Clerck är nära bekant med en som installerade elmätare åt Fortum och med tanke på att de hade grundläggande hjälpmedel för att kolla signalstyrka är det riktigt märkligt att inte antennen satt på utsidan av skåpet. Någon måste ha missat något helt klart…

Den här typen av scenarion kan man ju som seriös leverantör försöka undvika genom att ta uppgiften på allvar och informera om vad som är bra och vad som är mindre bra smile

nej, men locket är i marknivå - typ gsm modulen är nergrävd :-)

samma med våra elmätare, relacom/flextronics installerade de nya mätarna i plast med inbyggd antenn bakom det  plomberade nedre locket över/på en mätarunderdel i 5mm plåt - chansen att kunna sända igenom plåten kan nog anses som obefintlig tycker jag iaf...
kan konstatera att installatörsfirman kunde debitera/fakturera flera gånger för samma jobb - helt klart medvetet !
istället för att göra jobbet helt klart, skickades nya med nya bilar om och om och om igen.
jag skulle anse att koppla i 400voltssystem borde utföras av elektriker, inte av någon som plockats från gatan/bemanningsföretag utan grundläggande el-utbildning även om huvudströmbrytaren är avstängd, då dom byter elkablar - och här är kickern - till fel area på kabeln !
vid användande av 3-fas prylar fås nu lägre spänning på de faser där kablarna är bytta vilket resulterar i att tre-fas brytaren löser-ut pga obalans.
kan meddela att detta skapar problem med tex värmepumpar :-P

privatisera-mera, underentreprenöra-mera i många steg !
:-)


dom lyckades tom att debitera TRE gånger för vissa mätare.

38

Sv: Vad för antenn till B593?

@JonasOlof Jag skulle vilja dela in M2M i två kategorier, de som jag kallar low-end och de som jag kallar high-end M2M. I low-end kör man idag med GSM, det är SMS och GPRS som gäller, hårdvaran är billig, och det  är små datavolymer. Dessa applikationer kommer att behöva GSM även i framtiden och jag tror att operatörerna kommer att spara utrymme för GSM för dessa applikationer under en viss tid framöver. Att M2M är intressant för operatörerna beror på antalet möjliga enheter att koppla upp och framförallt tiden man kan knyta upp en kund. Vad kostar det inte att byta SIM i alla elmätare tillexempel om man ser bara till arbetskostnad?

Inom high-end satsar många idag på 4G istället för 3G. Om man betänker att en router skall sitta ute i fem år, kanske mer, så säkrar man upp för framtiden mot en liten merkostnad för hårdvaran. Dessutom bedömer många att 4G-nätet erbjuder en bättre kapacitet än 3G samt mindre latens vilket är kritiskt för en del M2M-applikationer. Vi har tillexempel testat relästyrning över 4G-routrar mellan olika operatörer och det är faktiskt imponerande snabb responstid. Så jag tycker din bedömning är korrekt, det är inte primärt hastighet som är avgörande för att välja 4G utan bland annat framtidssäkerheten.

Det finns M2M-operatörer som erbjuder SIM-kort med roaming mellan alla svenska operatörer. Nu kanske inte det hjälper i din värmepumpsstyrning men nog kan man som privatperson tråna efter en sådan lösning.


@G-Man Ok, det var för väl att det inte var i metall, den frågan har jag fått några gånger… Vi får hoppas brunnslockslösningen fungerar i vinter, jag har själv haft en fläktstyrning i en trälåda i marknivå i en mindre snöhög en vinter och det fungerade trots att jag var skeptisk, men det var mina privata synder och inget jag skulle rekommendera. Den bekanta som monterade elmätare med inbyggd GSM åt Fortum hade elbehörighet, skrämmande om man släpper in folk utan det kan ju få konsekvenser.

39

Sv: Vad för antenn till B593?

Tack för infon. Roaming mellan svenska operatörer kan man väl få med ett icke svenskt kort, bör funka för SMS-styrning.

Med rätt sim i IVT-värmepumpens GSM-enhet var det inget problem att få kontakt med den.däremot går det inte att ansluta värmepumpen till kontrollenheten. Det ska ske över 433 MHz till en radionod i inomhusdelen - men det är osäkert om radionoden ens är installerad.

Min egen trista erfarenhet är att IVT tillåter sig att ha återförsäljare med katastrofalt låg kompetens. Samt att IVT struntar i kunder som råkat ut för sådana återförsäljare. Man får då på egen bekostnad leta upp och anlita någon som faktiskt kan utrustningen. Och hoppas att hela fakturan inte är betald till den ursprunglige klåparen. "Auktoriserad" betyder inte ett dyft hos en del leverantörer.

Likadant i telekom-branschen. Varför skulle jag lita på utfästelser att det bara är att ta hem en router och sätta i kontakten...

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

40

Sv: Vad för antenn till B593?

jag bryr mig noll om avloppsbrunnen, men är en reflektion på de antennlösa installationerna som körs, men med kommentarer som "men det funkar utan antenn på ixxxx, då borde det funka lika bra under markytan utan"
nisse höll/la sin fåne i brunnen :-)

sedan går radio igenom snö ypperligt bra, det har jag testat i många årtionden, men när snön smälter/blir is dvs återfår vattnetsutseende så bromsar det kraftigt.
för mottagningen havererade om det regnade på locket, så mina tidigare iaktagelser gäller även 2013 :-)

jo,
ja vissa "märkesvaror" är inte värda ett sXit extra, måste finnas grundläggande kompetens och intresse annars är cert värda noll.

ang elmätarna,
det är fullt lagligt för helt obehöriga att koppla starkström, vem som helst dvs.
finns en lucka i lagen som dessa mindre nogräknade bolag använder, bara företaget med 50000 anställda har mint EN behörig elektriker som virituellt godkänner installationen/monteringen så anses det ok.
nu är inte mätarbyten farliga isig, men görs det felaktigt finns BRAND RISK !
tex spänner/sträcker kablarna mellan huvudbrytare och elmätaren pga omskalning, nu ligger kablarna sträckta mot vassa plåtkanter osv...
många kablar är regält gammla.

41

Sv: Vad för antenn till B593?

@G-Man Jo antennlösa installationer är ju något som fungerar där täckningen är bra året om och det finns ju en del platser i Sverige där vi inte har sådana förhållanden minst sagt.

@jonasolof Jo det går med utländska SIM-kort och detta har en del operatörer snappat upp och erbjuder "Svenska" M2M-SIM som egentligen är från deras utländska dotterbolag och därmed fungerar på samtliga nät. En intressant utveckling som skulle vara guld om den kom även för konsument. Har själv en värmepumpsstyrning som bygger på att man spelar in IR-signaler och sedan styr via app/SMS. Fördelen är att man kan styra flera pumpar eller devices, för IR-sändaren kan grenas av och förlängas. En annan fördel är att denna enhet har den eftertraktade SMA-kontakten och en yttre antenn vilket gör att den fungerar perfekt även utanför tätort där min pump är installerad.

42

Sv: Vad för antenn till B593?

Min konspiratoriska tanke är ändå att avsikten med avsaknaden av signaldata på bredbandsroutrar är att undvika att kunderna tynger leverantörens support med frågor när det funkar knackigt. Någon omtanke om kunderna tror jag inte att t ex Telia och Huawei har. Undvika kostnader handlar det om.

Nu är luftvärmepumpen igång med gemensam insats av elektrikern och mig. Vi förundrades båda övet vilket smäck till GSM-kontrollenhet IVT levererar. Elektrikern hade hört från IVT medarbetare att en tidigare enhet var bättre och bl a gav möjlighet till extern GSM-antenn vid dålig täckning. Men smäcket är billigare. Undvika kostnader handlar det om - eller snarare att flytta över dem på kunderna. Sell and forget som Huaweis devis sägs vara.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.