1

Tråd: Frågor om antennplacering

1. Använder en extern riktantenn som sitter på ett 1,5 meter långt maströr i taknocken. Kan en förlängning av maströret med så lite som 1,5 meter innebära en märkbar förbättring?

2. Antennen, en Carrant ABY 7, sitter ungefär 350 meter lägre än Net1s mast som ligger 19 kilometer bort. Säger den nivåskillnaden något om hur jag bör rikta/placera antennen?

3. Om jag sätter upp en andra antenn till mitt R-90 modem kan jag då sätta den på samma maströr som en första antennen, eller måste antennerna sitta på något särskilt sätt i förhållande till varandra?

4. Om jag som andra antenn väljer en Carrant ACY 12 ska den i så fall sitta överst på maströret (bästa platsen) och anslutas till det vänstra modemuttaget (som Net1 rekommenderar för extern antenn)?

2

Sv: Frågor om antennplacering

1. Förlängning spelar knappast någon roll men kan vara bra för att ge plats åt den andra antennen. Undvik reflekterande ytor framför antennen som plåttak.

2. Yagin har en så pass bred öppningsvinkel vertikalt att den mycket väl kan monteras horisontellt. 350 meter på 19 km avstånd blir inte mycket.

3. De bör sitta åtskilda någon meter men samma maströr är OK. Man kan pröva med en vertikalt och en horisontellt, Vox har mer erfarenhet.  En sjö framför antennen kan spela roll.

4. 12 el på bästa platsen är väl bäst - men i praktiken och pga tyngd och vindlast kanske detbär lämpligare med den större antennen nederst.

Sändarantennerna är monterade +\- 45 grader,dvs med nittio graders åtskillnad, för polaritetsdiversitet. Man kan montera de egna antennerna en horisontelt och en vertikalt, eller båda med samma plan. Testa med 12 el horisontellt och 7 el vertikalt, ser vettigast ut på masten.

Största antennen till primäruttaget som också fungerar för sändning. Sekundäruttaget används enbart för diversitetsmottagning som i korthet innebär att luckor i primärmottagarens mottagning kan fyllas ut av signal i sekundärmottagaren.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

3

Sv: Frågor om antennplacering

Tack igen, "jonasolof", mycket klarläggande svar.