1

Tråd: Höjdprofil mellan basstation och användare inklusive Fresnelzon

http://www.heywhatsthat.com/profiler-09 … ?noearth=1


För optimal radiolänk räcker det inte med fri sikt. Radiovågors utbredning och reflexer gör att det behövs utrymme kring den direkta siktlinjen. Denna elliptoida s.k. Fresnelzon är är våglängdsberoende, ju högre frekvens desto mindre tvärsnitt på zonen.

Det går att lägga in masthöjder i var ände av höjdprofilen: Till höger om kartan visas ändpunkternas geografiska koordinater och deras höjd. Klicka på endera höjden så kommer det upp en scriptruta där man kan addera masthöjden till markhöjden över havet. Vips så lyfts Fresnelzonen upp.

Höjddata är från STRM satellitdatamätningar och de har rätt dålig upplösning över bl a Sverige, 90 metersgrid, upp till 60 gr nord. Har inte lyckat få Google Earth höjddata att fungera i siten. Målet är att få tillgång till Metrias höjdata. edit de visade sig alldeles för dyra. Inte får man någon snygg kurva heller bara en herrans massa siffror som man själv får plotta.

Det går att få fram en höjdprofil i google earth om man använder Path-funktionen: Fjärde boxen i listen ovan är Add Path. Trycker man på den kommer det upp en ruta där saker kan fyllas i men man kan också använda musen på kartan och märka ut punkter. När man märkt ut sin raka linje mellan två punkter trycker man på OK i textrutan, öppnar sedan side bar i GE och finner då t ex unnamed path. markera den och högerklicka oh välj show elevation profile. Nu kan man jämföra den med radarprofilen i den inledande länken. Vet inte vilken som är sämst. GE har om jag inte missuppfattade Metria 50 meters grid för höjder även om de använder lantmäteriets data över Sverige. 

Vill man lägga ut linjer i en google earthbild kan man använda pathfunktionen mellan två punkter. På så vis kan t ex olämpligt förlagda sektorgränser från en basstation illustreras. Ändpunkterna markeras med nålar med angiven bäring från masten.

Erfarenhetsmässigt går det att få räckvidder på 10-13 kmpå LTE 2600 med bra antenner (helst > 20 dBi) under förutsättning att Fresnelzonen inte inkräktas på för mycket av terrängprofilen och att man inte hamnar i gränsen mellan två sektorer på masten.

Om Fresnelzon: http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone

Mer: http://www.afar.net/fresnel-zone-calculator/

Här är först en radarhöjdprofil over sträckan 2 km mellan mitt hus och en LTE 800 mast. Höjdtillägg 6 meter för huset och 25 meter för masten

http://i.imgur.com/eVD7eyJ.jpg

samma sträcka med google earthprofil enligt ovan. Den vertikala skalan går mig veterligen inte att ändra

http://i.imgur.com/jOV5IZW.jpg

Bilden flippad horisontellt (I Irfanview.com)  för att lutningen ska vara åt samma håll. Man ser att radarprofilen har grövre upplösning, motsvarande 90 metersgridet som NASA släppt. Google earth profilen är slätare och det finns små höjdskillnader som antyder högre upplösning än 50 meter. Men jag ser att kurvan är interpolerad för utjämning för innan krönet till vänster ligger en länsväg med flack terräng på båda sidor minst 20 meter - och det lutar uppåt enligt profilkurvan.

Det finns skog på båda pucklarna så intrånget i Fresnelzonen är större än vad som framgår av radarprofilen.

I google earth är det lätt att kolla satellitbilden för skog och hinder medan man ändrar distansen i profilbilden.


Att få fram motsvarande med Metrias hjälp kostar >5000 kronor. 

Viss hjälp kan dock fås av höjdkurvor som framgår om man zoomar in kraftigt i länsstyrelsernas lst.gis site, välj län och zooma, vid behov till fastighetskartenivå. Höjdlinjerna framgår tydligt om man zoomar in så att skalan i underkant visar 0,18 km.

http://gis.lst.se/lanskartor/

Samma sträcka i lst.gis men för mycket utzoomat för att höjdkurvorna ska ses tydligt. Hela sträckan rymdes inte i bilden vid tillräcklig inzoomning). Kartbilden är omvänd i förhållande till kurvorna ovan så egentligen är det nog bättre att man bara vänder radarkurvan. Vaster är alltså till vänster på kartan. Orienteringen av radarbilden beror på var man sätter första punkten. Den västligaste punkten bör sättas först om man vill ha den till vänster i bild så som Google profilen kommer.

http://i.imgur.com/dVcM3oj.jpg

Bilderna tagna från skärmen med windows snipping tool.  Kartan retuscherad i Paint.

 

Tråden klistrad. Kommentarer som tillför information är välkomna. Frågor bör tas upp som nya trådar.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.