1

Tråd: Cut off på visst avstånd i LTE celler

Oavsett hur lång signalerna från en basstation kan höras och basstationen kan uppfatta användarenheten så begränsas cellräckvidden genom en bestämd cut-off parameter. Den är ett tidsintervall inom vilket en signal från användarenheten måste hinna nå fram till basstationen. Det tillåtna intervallet kan ställas så att cell-radien blir från 14,5 km till drygt tio mil.

http://lteuniversity.com/get_trained/ex … ormat.aspx


Om nu cellens signaler når längre än cut-off intervallet tillåter så kommer cellens enda bidrag att bli ökad interferens som sänker SINR för användare uppkopplade mot en annan cell. Därför behöver cellens räckvidd begränsas, t ex genom att den vertikaka antennloben är tiltad nedåt så att inte för mycket energi sprids horisontellt.

Tillägg: ytterligare en parameter bestämmer tillåtet avstånd mellan användarenhet (UE, user equipment) och basstationen, nämligen cyclic shift som ställs av systemet.

http://lteuniversity.com/get_trained/ex … shift.aspx

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Cut off på visst avstånd i LTE celler

Vid Algutsrum öster om brofästet på Öland finns en 140 meter hög mast vari det sitter antenner för bl a N4M 800 Mhz. En lob är riktat NNV i öns längdriktning.  Den signalen är stark och fin ännu 22 km fågelvägen från masten. Då hör det till saken att det är mycket öppen terräng söder om Borgholms slottsruin där jag mätte. Signalstyrkan var -101 dBm och SNR i MF93D ca 20. RSRQ var  -6 vilket vittnar om mycket lite interferens. Fick 20 mbit/s DL, 6 UL. Rätt bra på över två mils avstånd från masten och utan riktantenn.  Använde två magnetfotsantenner på biltaket, nämligen LOH s.k. 9 dB antenner. De fungerar bra på 800 men dåligt på 900. På 900 är de kolinjära antenner för 900/1800 jag har betydligt bättre men de förra antennerna är bättre på 800. 

Således tillämpas inte cut off vid 14 km på den sektorn. Har på känn att det skulle gå att åka ytterligare en mil bort och få signal, förutsatt att det är öppen terräng. Det märks tydligt på den platta ön att skog dämpar signalen kraftigt. Framför allt är det viktigt att det är öppen terräng framför mottagaren. Skog närmare masten spelar mindre roll.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.