1 Senaste redigerad av idgforum (2013-02-11 19:49:05)

Tråd: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Jag har varit uppe och vridit på antennerna idag och kom fram till dessa hastgheter:

4G Från mast där jag får 60% i signalstyrka enligt ZTE MF28G
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/4g-dannike-bbk_resultat_zps88660007.jpg

Från mast med 100% signalstyrka enligt ZTE MF28G
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/4g-hillared_zpscc839483.jpg

Samma riktning men där ger masten 80% signalstyrka enligt ZTE MF28G på 3G och samma två Kjelle Antenner
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/3g-hillared_zps8349b3b8.jpg

Samma rikting men men http://www.infoferenda.se/3g-directional-11dbi.html antenn 3G Directional 11dB (1 st) och 40% signalstyrka enligt Dovado TINY
http://i1201.photobucket.com/albums/bb353/stormense/3g-dovado-hillared_zpsbe4e775d.jpg

Säger sista siffrorna att Inforendas antenn är mer anpassad än Kjelles (http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30055) till just 3G? En antenn är snabbare än två (men kanske inte spelar någon roll med 3G?)

2

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Infoferendas 3G antenn är nog betydligt mycket bättre en kjell antennen av den simpla anledningen att kjelles är multiband och infoferendas är avstämd för 3g /2100Mhz. smile

Gillar prylar, 2G/3G/4G, den som har mest prylar när den dör vinner!

3 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-11 20:39:24)

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Vilken signalstyrkeparameter på 3G respektibe 4G är det som anges med de där procenten i den specifika router du hänvisar till?

menar du huruvida procentsifffrorna är relevanta? För vad? Olika routrar använder olika parametrar för procentangivelserna.

För 4G är de relevanta parametrarna RSSI, RSRP, RSRQ och SINR, i mån av möjlighet för vardera antenningången. Procent kan man strunta i. Anges bara procent utan att man kan få se de underliggande värdena är det en simpel konsumentrouter som knappast kan anvåndas t ex vid antenninriktning-

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4 Senaste redigerad av idgforum (2013-02-11 21:57:28)

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Tyvärr bara RSSI och -57 dBm vilket jag tror du skrivit om kan komma från närliggande master. Det jag menar är att ofta här skriver man att man har 5 pinnar, 100% mm och undrar av vad. Något måste det ju tala om och kan man lita på dem vid en grov rikting?

Synd att jag har router och inget 4G modem för då kunde jag kört MDA https://dl.dropbox.com/u/27539567/mdma10030a.zip

5

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Tyvärr fungerar MDMA (programmet) inte till 4G.

6 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-12 07:04:07)

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Telenors dashboard dvs connection manager för huawei visar signalvärden på 4 G. Tyska mwconn är en freeware som funkar med E392 och E398 och visar en del signalvärden på 4 G. Jag gav bort ett E392 till en tysk med kontakter i kretsen som utvecklar mwconn i förhoppning om att redovisningen av signalvärden skulle bli mer komplett. Fr a vill jag se grannceller. Men det bidde ingenting.

Har man en dominerande mast är procent och pinnar relevanta. Men eftersom tillverkarna vanligen inte  låter en läsa av övriga master så vet man ibland inte om den mast man tror är dominerande verkligen är det.

B593 visar signalvärden på 4 G men inte på 3G, där är det bara RSSI.

Nokias lur 920 och förmodligen även 820 har en field test meny som visar rubbet, på GSM, 3G och 4G. Men eftersom det är en telefon finns inga antennkontakter så att man kan använda den med riktantenn. Den vore annars ett bra antennmätinstrument.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

7

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

jonasolof skrev:

Telenors dashboard dvs connection manager för huawei visar signalvärden på 4 G. Tyska mwconn är en freeware som funkar med E392 och E398 och visar en del signalvärden på 4 G. Jag gav bort ett E392 till en tysk med kontakter i kretsen som utvecklar mwconn i förhoppning om att redovisningen av signalvärden skulle bli mer komplett. Fr a vill jag se grannceller. Men det bidde ingenting.

Har man en dominerande mast är procent och pinnar relevanta. Men eftersom tillverkarna vanligen inte  låter en läsa av övriga master så vet man ibland inte om den mast man tror är dominerande verkligen är det.

B593 visar signalvärden på 4 G men inte på 3G, där är det bara RSSI.

Nokias lur 920 och förmodligen även 820 har en field test meny som visar rubbet, på GSM, 3G och 4G. Men eftersom det är en telefon finns inga antennkontakter så att man kan använda den med riktantenn. Den vore annars ett bra antennmätinstrument.

Man skulle ju kunna använda någon form av induktiv adapter för att koppla en antenn till den. Även om en sådan ger mycket motstånd så skulle man ju kunna se det som är relevant; skillnaden i signalvärdena och därmed vilken riktning som är bäst.

Vad innebär det för övrigt att en mast är dominant? Betyder det att det är den masten som modemet/mobilen helst vill koppla upp sig mot?

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

8

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Om "dominant" mast: när en användarenhet (UE) startar söker den av 4 G banden för starkaste RSSI och kollar där om någon cell ger bra RSRP. Sedan frågar den om den är behörig att ansluta till det nätet. Blir det nobb så går den vidare till nästa nät med lägre RSSI och frågar där. (Blir det nobben överallt för att SIMkortet saknar behörighet kommer starkaste cell i nät med starkaste RSSI att visas men uppkoppling sker ej.

UE väljer den cell som har bäst RSRP (men RSRQ vägs in också). UE kollar flera gånger i sekunden om någon granncell i samma operatörsnät  har bättre värden. Resultatet av mätningarna sändes till EnodeB (populärt uttryckt masten). Noden sätter hur mycket bättre en granncell måste vara för att byte ska ske och under vilken mätperiod fyndet ska verifieras. Vanligen kan 3 dBm bätte RSRP leda till byte av cell. Men cellerna i grannskapet kan också lastbalansera sinsemellan och lägga till ellet dra ifrån tröskelvärdet (kallad offset). 4G nätet är byggt för rörlig fordonstrafik där signalnivåerna ändras mycket snabbt. Allt hanteras inom millisekunder.

Om en UE i stationär användning befinner sig i gränszonen mellan två eller flera celler kommer interferensen mellan cellerna att försämra signal/brusförhållandet och därmed den möjliga farten. Tre dB i offset är inte mycket och det kan därför lätt hända att UE hoppar mellan celler med möjliga avbrott som följd. Om man nu i ett sådant läge klämmer till med 8-12 dBi i antennvinst riktat mot en cell så bör man ha lämnat risken för cellbyte, allra helst om båda antenningångarna får förstärkta signaler från den valda cellen. Med bara en yttre antenn kommer UE i princip att rapportera stakaste värdet.

Började man i ett så prekärt läge i gränszonen mellan flera celler är det troligt att ytterligare förbättring av signal/brusförhållandet kan möjliggöra ännu högre fart. Alltså kan det vara vits att ha ännu mer antennvinst.

Förutsatt att vald cell är flera dBm starkare än granncellerna så kommer RSSI att återspegla den cellens styrka. Men det är bättre att använda RSRP för den specifika signalen som är ägnad min egen UE för att rikta antenner. AVM6840 har en särskild funktion för antenninriktning som visar bästa RSRP för respektive antenningång.

RSRP värdet är en ren signalstyrkemätning och talar inte om nivån av interferens. RSRQ visar den egna signalen RSRPs styrka i förhållande till cellens RSSI, dvs totala styrka. Ökar trafiken på den egna cellen försämras RSRQ men det innebär i sig inte interferens. Sådan uppstår från angränsande celler inklusive annan sektor på masten. För att mäta interferens måste SINR (signalens styrka i förhållande till interference och noise) mätas. Det är ett värde som inte rapporteras till noden. Men bra SINR är avgörande för att hög fart ska kunna uppnås.

Det går att få flera mbit/s med RSRP vid -124 dBm under förutsättning att interferensen är låg. I praktiken innebär det att inga grannceller från eget nät får höras.

Givetvis kan antenner riktas med syftet att minimera interferens också. Maximal fart beror därför på en samtidig optimering av RSRP och SINR.

RSSI mätt i procent eller dBm ger ingen vägledning här annat än att man kan flytta sitt hus och sin router åt något håll närmre en mast så RSSI blir starkare. I vilken mån RSSI eller staplar kan användas för antennnriktning beror på om det ursprungliga RSSI verkligen betingades av den nod som UE är uppkopplad mot. Staplar är för grovt, steget mellan staplar är ofta betydligt mer än tio dBm.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

9

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Oj, vilket bra svar! Mycket bra läsning, jag lär säkert inte komma ihåg allt men det finns ju kvar här som referens.

jonasolof, hur kommer det sig att du kan så mycket om allt det här? Jag tyckte att jag läste i tråden till annonsen för min panelantenn att du är läkare..

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

10

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Från början radioamatör, kom in på teknisk fysik men min äldre bror som redan gick där sade att det var för teoretiskt så efter diverse utbildningsvinglande blev jag läkare. Nu pensionär. Har ingen formell utbildning i telekom men läser och försöker begripa. Har alltid varit road av radiovågors mystiska beteende och andra komplexa system, vare sig det varit radioteknik, katamaransegling, ryska eller juridik.

Det finns som sagt enormt mycket att läsa på nätet om LTE. I början är det svårtillgängligt men ju mer man läser desto mer sammanhang blir det. Doktorsavhandlingar/dissertations är en bra början. de brukar innehålla långa introduktionskapitel som går igenom grunderna. Det är först när avhandlingen kommer in på det specifika området doktorandens arbete berör som matten slår till och det blir alltför teoretiskt och svårt för den oinvigde att följa resonemanget. Ofta gäller arbetet dock att åstadkomma simulationsmodeller av delar av LTE-implementeringen och det är inte så centralt ut användarsynpunkt.

PÅ tal om koppling av riktantenner till Nokia 820 och 920 så är det känt att antennerna sitter i botten och utmed vänster sida (finns detaljerat på nätet). På Cebit diskuterade jag detta med koreanska tillverkare av små antenner på mylarfilm och de ansåg att dessa anbringade på ett tunt hölje skulle kunna funka för överföring. Induktiv koppling är naturligtvis en annna möjlighet men då får man designa den själv. Koreanerna sade sig ha gjort något likande åt andra kunder. Ska skicka dem några tunna höljen så småningom, har redan höljena.  Ett hölje à 99 kronor per band, SMA anslutning till antenner.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

11 Senaste redigerad av jLinder (2013-03-21 01:02:05)

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Du verkar vara en intressant person! Var brukar du söka efter vetenskapliga artiklar och rapporter? Jag kanske letar på fel ställe när jag söker information..
Det med matematiken, jag har märkt att det gäller att försöka att förstå de bakomliggande fysikaliska principerna ta det ifrån grunden och sen bygga på med matematiken från grunden innan man ger sig på mer avancerad matematik inom fysiken. Kan man inte grunderna innan man kollar på den mer avancerade matematiken kommer den i de flesta fall se ut som ett töcken av krumelurer, rena grekiskan.. wink
För att ta ett enkelt exempel inom energi, förstår man den inte kan förstöras eller skapas utan bara omvandlas i olika former så har man kommit långt och kan utifrån det dra egna slutsatser. Sedan när man kommer till mer avancerade beräkningar så kan det vara väldigt viktigt att ha det här i bakhuvudet. Jag hörde en rörmokare säga att en värmepump har en verkningsgrad som är över ett och han reagerade själv över detta, men accepterade det också. I själva verket är det ju inte så, utan konstruktionen använder sig av principen ovan för att minimera användningen av elektricitet (enkelt sagt). Jag tycker att man ofta hittar förståelsen i grunderna och jag tyckte nästan att det var onödigt att t ex traggla Newtons principer under fysiken på gymnasiet men jag har förstått vikten av dem nu.

Mylarfilm, det låter intressant. Det tåls att undersökas.

Jag har också försökt att hitta information om hur man designar en egen induktiv adapter, men jag har inte hittat någon relevant information. Vet du var sådan information finns?

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

12

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Ver inget om induktiva adapters annat än att man tappar ca 6 dB. Och gäller det modem så tappar man också åtskillnaden mellan de två antenner som alltid sitter i modem. Således helt ointressant att använda. Signalstyrkan kanske ser ut att vara högre  om man kopplar en antenn med 11 dBi gain till adaptern. Men diversitet och MIMO förloras. Det bli MISO.

I och med att bra modem  från Sierra och Huawei nu har dubbla antennutgångar och funkar både på UMTS och LTE så finns det inget skäl att använda kombinationen billigt modem och induktiv adapter. Två dåliga saker ersätter inte en bra.

Vad gäller impedansanpassningen så bör det väl gå att få till en spole som har en induktans på ca 50 ohm om man gör den för en frekvens.

Leta? Googla. Det är som att fiska när sillen går till. Blir napp på alla frågeställningar men använd sökordet LTE istället för det amatörmässiga 4G. Cell selection LTE. SINR calculation LTE. CQI LTE. Spatial multiplexing diversity LTE. Handover offset LTE. Angular spread LTE. Dissertation LTE.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

13

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

jonasolof skrev:

Cell selection LTE. SINR calculation LTE. CQI LTE. Spatial multiplexing diversity LTE. Handover offset LTE. Angular spread LTE. Dissertation LTE.

Det var nog det jag var ute efter.. smile
Om man hela tiden letar på fel ställen är det sällan de rätta orden kommer upp..

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

14

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Börja med att sätta dig in i cell selection och handover. Och börja titta på MIMO spatial multiplexing.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

15 Senaste redigerad av jLinder (2013-04-10 19:34:48)

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

jonasolof, har du haft möjlighet att testa de där höljena ännu?

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

16

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Nej jag har rest i Etiopien under påsken och repar mig nu efter alla magkör.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

17

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Spännande! Vad har du gjort där? smile

Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593

18

Sv: Är bredbandsroutrarnas signalmätare något att lita på?

Efter test med riktantenn och routern AVM6840 kan jag dra slutsatsen att det bästa sättet att optimera antenninriktning - vid sidan av nedladdning av stor fil och koll i t ex DU-meter - är att gå på SINR, viket alltså i praktiken blir förhållandet mellan signal och interferens från övriga sektorer som hörs. Det är ibland inte optimalt att ställa in på högsta RSRP vilket brukar rekommenderas. Även högförstärkande antenner har ganska bred lob i max men eftet-3dB punkterna, som definierar den angivna öppningsvinkeln, såm sjunker förstärkningen mycket snabbt. Har man då en störande cell 20 grader till höger om den önskade masten men inget som stör till vänster så kan det löna sig att tappa ett par dBm i RSRP och få väsentligt bättre SINR genom att vrida antennen något till vänster om RSRP-max. 

AVMs routrar visar SINR i realtidsgrafer fö båda delarna i mimoantenn vilket gör det mycket lätt att vrida antennen för max. Utslaget är kraftigt så att det syns även vid variabel signalnivå. Diagrammet gör att man kan få grepp om medelvärden även om det hoppar upp och ned 5 dB´. RSP och RSRQ ändras inte alls lika kraftigt kring maximum men RSRQ rasar en bit utanför maximum om det finns flera celler.

Dessutom visar AVM-routrarna alla celler som hörs på bandet i nätöversikt så att man kan pejla in dem och kolla i vilka riktningar de ligger vilket kan vara bra om man vill använda en byggnad eller annat hinder som skydd mot interfererande signaler. Nokias LTE telefoner visar grannceller också, men man får ingen hjälp att pejla.

Telenors nya ZTE mifi visar också SINR men inte separat för de två antenningångar som mifin begåvats med. Annars finns inga routrar eller modem som jag känner till som visar SINR, inte ens Cornel, Lancom eller netgears Netcom-router som alla kostar mellan 5 och 10 tkr.

Så RSSI är rätt ointressant annat än om man vet att en mast hörs mest, RSRP och RSRQ är rätt bra men bör kompletteras med fartoptimering. Jag har märkt att när man ligger nära riktningsmax är RSRQ ibland viktigare än RSRP. Bättre ha -5 i RSRQ istället för -6 även om RSRP försämras några dB. Det procentuella hoppet är ju mycket större för RSRQ än för RSRP.

SINR är bäst vilket visas med DL/UL koll. Det tog två  år av pulande att komma därhän. suck.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.