1

Tråd: Om vådan av reflekterande ytor som vatten och plåttak framför antenner

Ett inforikt FAQ om wlan länkar, direkt tillämpbart på 3G och 4G också.

Det kan löna sig att experimentera med höjden på antennen för att undvika att reflekterad signal släcker ut den direkta signalen. Även höjdskillnad för diversity. Under förutsättning att Fresnelzonen är fri kan det vara bra med terränghinder, träd osv som bryter upp reflekterad signal.

Nytt begrepp om reflekterad signal: Pseudo Brewster angle


http://www.wlanantennas.com/faq.php

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Om vådan av reflekterande ytor som vatten och plåttak framför antenner

Jo, det var en bra länk. Men problemet är att i praktiken så finns det alltid terränghinder som förorsakar både dämpning och reflektioner så även om det är bra att känna till Fresnelzoner och pseudo Brewster-vinkel så måste man i alla fall bara flytta omkring modem/antenn och kolla in var det råkar finnas en bra signal (som dessutom ändras i takt med vädret).

Då vi körde WLAN över många kilometer så fungerade det bara då bägge parabolerna var högt belägna. Den ena i en mobilmast hos operatören och den andra i en hög tork på ett berg. Fri sikt är ett absolut måste ! Och då bör man också beakta Fresnelzonen, dvs. att det skall finnas fri sikt många meter runt siktlinjen. Det finns nätsidor där man kan beräkna Fresnelzonen på ett ungefär.

Glöm WLAN i skog !

3

Sv: Om vådan av reflekterande ytor som vatten och plåttak framför antenner

Om WLAN i skog: Alla träd dämpar men olika mycket. Blöta löv och barr dämpar mer. I USA sägs det att om det står en enda stor ceder i vägen är det kört. One cedar in the way takes the link away.

Antenners höjd över konduktiv mark eller över vatten  är ett lurigt ämne. Reflekterade signaler kan öka eller sänka signalstyrkan allt eftersom antennen på mottagarsidan höjs. Detär alltå inte säkert att signalstyrkan ökar för att sntennen höjs en meter, där kan det finnas en dip. Men med ytterligare någon meter kanske det kommer en topp.

Vidare är reflexvinklar frekvensberoende så ett visst frekvensområde kan ha mycket svag signal medan frekvenserovan och under har stark.

De nu nämnda effekterna påverkar vertikal polarisation mest. Jag märkte då jag provade bl a en 17 elements yagi bara en meter över mark vid sjökanten att signalen på 450 MHz som kom över vatten blev starkare med horisontell polarisation. Hade jag höjt antennen kunde istället vertikal polarisation gett starkare signal.

De här effekterna är väldigt föränderliga och bidrar till att signalstyrkan över en lång länk alltid varierar. Sedan kan det plötsligt dyka upp "ducting" då signalen går mellan reflekterande skikt och  blir väldigt stark.

Mer i denna länk och övriga kapitel i en bra tutorial on radio propagation. Matten hopparjag över.

http://www.mike-willis.com/Tutorial/PF8.htm

Edit: tyvärr har jag tappat bort en länk med foton på plåtytor och diskussion om effekten av stt ha antennen bskom eller i framkant av plåttaket. Bäst i framkant.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.