1

Tråd: Bränn inte ditt modem genom dålig antennanslutning - info om SWR

Modemet skickar ut energi till antennen och där ska energin hoppa ut i rymden som radiovågor. För att detta ska funka krävs att sändare, kabel och antenn är dimensionerade rätt för varandra. Annars kan det bli mottryck i kanalen och energi gå tillbaka till sändaren. Den reflekterade energin blir till värme. Dessutom kan basstationen tycka att din signal är svag och be modemet öka effekten vilket förvärrar situationen.

Anpassningen sker genom enhetliga "dimensioner" för kanalen ur elektrick synpunkt. Det kallas impedans och den ska vara ca 50 ohm för modem, kabel och antennanpassning.

Även om antennens impedans är korrekt vid den frekvens som antennen är gjord för (måtsatt för) så ökar den reflekterade energin när sändaren skickar ut energi med avvikande frekvens.

Hur mycket energi som studsar tillbaka till sändaren från antennen kan mätas med en stående-våg-mätare. Måttenheten är standing wave ratio, SWR.  Sådana mätare har man knappast i kökslådan, åtminstone inte för 2 GHZ.  Några praktiska regler hjälper dock. Kör inte en sändare (modem) utan ansluten antenn. Transistorerna i sändaren kan gå sönder. Blir modemet varmt, misstänk dålig anslutning till antenn eller att antennen är så ineffektiv att modemet måste sända med maximal effekt. Varm elektronik har kort livslängd.

Sierramodem kan bli varma men det minskar om yttre antenn ansluts.

Huaweimodem kan vara måndagsexemplar med dåliga interna lödningar.

Om kabeln är ansluten men inte antennen så är en billig koaxialkabel med mycket förluster bättre än en bra eftersom den reflekterade energin delvis värmer kabeln. Värst är naturligtvis att koppla bort den inre antennen utan att ha någon yttre antenn ansluten vid kontakten. Huruvida detta kan ske beror bl a på hur kontakten är byggd. Som användare är det svårt att kontrollera anslutningen utan att öppna modemet. 

Kontakten för yttre antenn går på en del modem till huvudantennen och på en del (nya Huaweimodem)  till diversityantennen som ger modemet en extra mottagningskanal. Ansluter man en yttre antenn till detta uttag ser det ut som om man har hög signalstyrka men modemet har fortfarande bara den inbyggda förminskade antennen att sända med. Skälet till detta lur kan vara att Huawei vill undvika att riskera att användarna kör utan antenn i änden på adapterkabeln - eller att de inte litar på sin egen antennkontakt.   Dålig impedansanpassning på en mottagare har enbart den verkan att man får lite sämre signal in.

Var dessutom misstänksam mot en del av de allra biligaste produkterna med angiven jättehög förstärkning. Säljarna bluffar. I forumets högerspalt annonseras i skrivande stund en yagi för 3G  med 18 dBi förstärkning men med 75 ohms impedans. Den vill vi inte ha.

Det finns en teoretisk wikiartikel om SWR. Följande avsnitt är begripligt för en lekman (feed line är i vårt fall koaxialkabeln):

Practical implications of SWR

The most common case for measuring and examining SWR is when installing and tuning transmitting antennas. When a transmitter is connected to an antenna by a feed line, the impedance of the antenna and feed line must match exactly for maximum energy transfer from the feed line to the antenna to be possible. The impedance of the antenna varies based on many factors including: the antenna's natural resonance at the frequency being transmitted, the antenna's height above the ground, and the size of the conductors used to construct the antenna.[1]

When an antenna and feedline do not have matching impedances, some of the electrical energy cannot be transferred from the feedline to the antenna.[2] Energy not transferred to the antenna is reflected back towards the transmitter.[3] It is the interaction of these reflected waves with forward waves which causes standing wave patterns.[2] Reflected power has three main implications in radio transmitters: Radio Frequency (RF) energy losses increase, distortion on transmitter due to reflected power from load[2] and damage to the transmitter can occur.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.