1 Senaste redigerad av jonasolof (2010-07-08 15:10:50)

Tråd: streamad video över Net1 - Gotland runt.

Net1's radiochef Mikael Ryking seglar sin båt och har i skrivande stund bra vind:

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/8-net1

Båten har antennen i masttoppen och de får bra länk. Tror förresten att D35-routerns andra antenn också sitter rätt högt. Tidigare år har Ryking slagit på storcell så räckvidden på de berörda basstationerna är 12 mil iställer för 62 km, förmodligen kör Net1 samma nu. 

Bottom line: tekniska chefen går bäst både på havet och i etern.

På race.ksss.se ser man båtarnas positioner, Net1 är i klassen SRS alfa 1 och kl 14 ligger de nära Gotlands sydspets - med en basstation 15 km bort bara.

Team Saven har dåligt med vid i skrivande stund (nu kl 14):

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/7-team-saven

De här båtarna ska också streama men man får ingen kontakt den 8 juli kl 14:

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/3-solidtango

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/16-datacom

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/ … lageteknik

http://www.gotlandruntbloggen.se/blogs/17-avantime

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: streamad video över Net1 - Gotland runt.

Svar från båten på inlägg till deras live blog:

"Hej alla entusiaster, Min antenn sitter på 16m höjd. Boomer mode är inte påslaget, väntas i drift under hösten. Vi streamar med ca 400 Kbps kontinuerligt".

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

3

Sv: streamad video över Net1 - Gotland runt.

jonasolof skrev:

Svar från båten på inlägg till deras live blog:

"Hej alla entusiaster, Min antenn sitter på 16m höjd. Boomer mode är inte påslaget, väntas i drift under hösten. Vi streamar med ca 400 Kbps kontinuerligt".

" Boomer mode " - extra lång räckvidd ?

Vad är det för antenn, Marinantennen ?

Hemma: Telia fiber 500/500.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia Extra användare.
Mobil(t): Galaxy S23 Ultra & Telia Obegränsad.
Extra: Allt möjligt, som externa antenner & simkort.

4

Sv: streamad video över Net1 - Gotland runt.

Boomer mode är - som Du antyder - extra lång räckvidd. Tekniskt sett tror jag man ökar (eller helt tar bort) den "löptidsspärr" för signalen som - för den aktuella cellsektorn - normalt begränsar kommunikationen till 62 km. Begränsningen blir därmed vågutbredningen i förhållande till jordytans rundning.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

5 Senaste redigerad av jonasolof (2010-07-09 10:11:12)

Sv: streamad video över Net1 - Gotland runt.

Radiochefen (och skippern på Net1) lämnade för ett drygt år sedan info om bl a boomer cells och vad han hade för utrustning på sin båt.

CDMA 450 sänder inte i tidsluckor som GSM men basstationerna har ändå en tidsspärr som rösten från medeltiden nämnde ovan. Syftet är väl att inte modemen ska ansluta till alltför avlägsna basstationer. Denna gräns är absolut, flyttar man sig en km bortom går det inte att få kontakt även om man har signal.
I kustområden kan operatören vidga tidsfönstret så att båtar till havs kan ansluta. Se t ex utanför norska kusten där räckviddskartan anger 11 mil och mer.
Boomer mode är således mjukvarustyrt, operatören väljer tidströskeln för tur och retursignal. Första boomernivå är dubbla avståndet, dvs 125 km. Men det går att öka till 25 mil. Då får förmodligen såväl basstationsantenn som modemantenn sitta rätt högt, för 0,23 watt ut är inte mycket för att nå 25 mil om man inte har en rejäl riktantenn. I Australien använder cdma operatören ofta boomer mode eftersom landet är så stort och delvis glesbefolkat.

Radiohorisonten är inte lika med den optiska horisonten utan ligger ca 1,4 ggr längre bort eftersom även 450 frekvensen i någon mån spegla vidare av skikt i atmosfären (eller vilken sfär det nu är).

Marinantenner i ett glasfiberrör brukar kallas blindkäpppar eftersom de ser ut som vita pinnar. De har inte jordplan utan är ändmatade med avstämning. Ju längre de är desto smalare är loben vinkelrät mot antennen, dvs högre förstärkning. Men lutar båten kan loben dippa i havet, och är frekvensen off så vinklas loben upp eller ned. Därför är det ingen idé att ha för långa antenner på en segelbåt som seglar snett (sagt av mig som är katamaranseglare). En vanlig carant/allgon/smarteq alt. Procomm jordplansantenn med förlängt spröt är också bra. De matas med coax 52 0hm, bör vara lågförlustkabel om antennen sitter högt. Högre upp är signalen starkare, utgå från räckviddskartan med riktantenn för indikation om räckvidden med en högt placerad jordplansantenn.

Idag fredag kl 1151 är båtarna mellan Fårö och Landsort och man får inte kontakt med någon. Vid tidigare tillfälle har radiochefen experimenterat med att slå på boomer mode när han seglade till Gotland och då hade han bredband hela vägen.  Som det nu är finns det enligt täckningskartan en lucka på ca 5 mil där det inte finns någon täclning vare sig från Gotland eller kusten. Enligt uppgift ovan ska boomer mode slås på till hösten (dvs lika med Norge). Var, när och hur ofta är inte utsagt. För kommersiell båttrafik på Östersjön borde det vara intressant liksom för flottan, kustbevakningen, oljespillspatrullering, Nordstream-byggare osv.   

Om ester och letter också använde boomermode i sina 450 nät (de använder liknande utrustning) så skulle gattet mellan Gotland och Baltikum bli täckt. Glöm dock Finland, där används annan teknik eftersom ett annat företag bjöd över vid auktionen av NMT 450 bandet.

Leo Blavatnik kanske kunde göra en deal med de baltiska operatörerna om roaming. FYI De tre baltiska länderna och Ryssland använder samma system som Net1 och samma modem.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6 Senaste redigerad av jonasolof (2010-07-09 15:18:48)

Sv: streamad video över Net1 - Gotland runt.

Kollade båten emballageteknik nyss. Aktuell position är NV Gotska sandön där det inte borde finnas någon täckning. Ändå funkar streamingen utmärkt.

Men minuten senare var de offline.  62 km cellgräns uppnåddd?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.