Tele2 vann jämställdhetspris

Tele2 har, i samband med Womentordagen, utsetts som vinnare av det nyinstiftade Womentorpriset 2012. Priset delas ut av IT&Telekomföretagen och Computer Sweden.


Juryns motivering: Tele2 som bolag – med ett personligt engagemang från VD Thomas Ekman – driver ett konsekvent och långsiktigt arbete för fler kvinnor på ledande positioner inom bolaget för ökad konkurrenskraft och tydlig affärsnytta. Detta visar sig inte minst i en 55%/45%– fördelning av kvinnor och män i dess svenska ledningsgrupp idag. Och dessutom i bolagets förmåga att i ledningsgruppen ha tillsatt kvinnor som ledare på traditionellt sett tungt manligt dominerade positioner såsom IT-chef, finanschef och teknisk chef.
Womentorpriset är ett nyinstiftat pris som delas ut av IT&Telekomföretagen inom Almega i samarbete med Computer Sweden. Priset går till den individ/det företag/den organisation som arbetar för och bidragit till ökat fokus på att få fler kvinnor på ledande positioner – allt i syfte att skapa en hållbar konkurrenskraft inom den svenska IT-branschen. Juryn för Womentorpriset har bestått av: Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Jörgen Lundqvist, chefredaktör Computer Sweden, Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden och Jonas Stier, professor Sociologi, Mälardalens Högskola.

Sponsorer