Regeringen fastställer vilken trafikdata som ska lagras

Datalagringsdirektivet som vår riksdag röstade ja till den 21 mars, Som handlar om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät. Riksdagen har nu beslutat om vad som ska lagras av vår trafikdata.

Det har beslutats är att Datalagringsdirektivet ska börja gälla enligt lag den 1 maj. Detta datum sattes bl.a. för att det inte stod helt klart vad operatörerna skulle lagra för typ av trafikdata.

 

Men nu har regeringen fått svar på denna fråga av it minister Anna-Karin Hatt(Centerpartiet) och näringsdepartementets rätts chef Dan Sandberg gett en lista på vad som kommer tvingas att lagras nedan:

När det gäller telefonsamtal via det fasta nätet ska detta sparas:

*uppringande nummer

*uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till

*uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare

*datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades

*uppgifter om den eller de tjänster som har använts


När det gäller mobilsamtal ska samma uppgifter som för vanlig telefoni sparas, och dessutom:

*uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet

*lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut

*datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

 

 

 

När det gäller ip-telefoni ska samtliga ovanstående uppgifter sparas, samt även dessa:

*uppringandes och uppringds ip-adresser

*datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts

*uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt

*avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten


När det gäller meddelanden:

*avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress

*uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare

*datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts

*datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande

*uppgifter om den eller de tjänster som har använts


Och slutligen när det gäller internetuppkopplingar:

*användares ip-adress

*uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare

*datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst

*den typ av kapacitet för överföring som har använts

*uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

 

 

Operatören måste se till så att dessa lagrings uppgifter förblir i deras original skick, dessa uppgifter får inte ändras,förloras eller förstöras.

Sponsorer