Mobildata fortsätter att öka

Mängden mobil data som skickades i näten ökade med 73 procent under första halvåret 2012 jämfört första halvåret 2011. Första halvåret i år skickades 73 300 terabyte data i näten. Men intäkter för mobila samtalstjänster inklusive data var 13,5 miljarder kr – närmast oförändrat jämfört med 26,2 miljarder kr helåret 2011 enligt statistik från PTS i rapporten Svensk Telemarknad. Snittkonsumtionen per abonnemang ligger här på 4,2 gigabyte per månad. För den som har mobilt bredband som tillägstjänst till sitt vanliga mobilabonnemang är förbrukningen betydligt lägre med 895 megabyte per månad. För att få bukt med den höga belastningen av datatrafik i mobilnäten hoppas mobiloperatörerna mycket på sina nya 4G-nät, under andra kvartalet i år var det dock bara 83 000 abonnemang som kopplat upp sig via 4G. Den siffran väntas öka allt eftersom fler telefonmodeller med 4G-teknik börjar säljas.

Sponsorer