Jordbruksverket delar ut pengar för bredband

Jordbruksverket har beslutat att fördela 480 miljoner kr till landets länsstyrelser för bredbandssatsningar inom det nuvarande landsbygdsprogrammet. Pengarna finns tillgängliga från och med 2013 under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens budgetproposition för 2013. Fördelningen till länsstyrelserna har gjorts efter fyra olika kriterier. Det som väger tyngst är hur stor landsbygdsbefolkningen och glesheten är i länet. De tre andra kriterierna är hur tillgången till bredband ser ut, hur pengarna till bredband hittills har utnyttjats samt hur mycket inneliggande ansökningar om stöd som finns i respektive län. Fördelningen har gjorts efter samråd med företrädare för länsstyrelserna, Post- och telestyrelsen och Bredbandsforum.

Sponsorer