ICE.net rustar upp och byter namn till NET 1

ICE.net gör åter en vändning och byter namn till NET 1.

Under de nya varumärket NET 1 kommer en viss fortsatt utbyggnad av nätet ske i Skandinavien. Hastigheten kommer höjas med den nya utrustningen från Ericsson till 14,4Mbit/s från dagens 3,1Mbit/s.

De säger att efter utbyggnaden kommer Skandinavien täckas till 90% och i Sverige skall de öka från dagens 90% till 95%. Notera att de utgår med % av landet och inte % av befolkningen som resterande operatörer gör vilket är en stor skillnad.

NET 1 kommer också skrota dagens röst tjänst som de erbjuder och gå över till IP-Tele över nätet.

Pressmeddelande

Sponsorer