Från TPTEST till Bredbandskollen.se

Bredbandkollen är vanligt begrepp för många idag, tidigare variant som endast vad desktop version var TPTEST vilket inte var fullt lika spritt begrepp som BBK. Idag hittar vi BBK i telefoner och på datorer i alla former och alla som testar hjälper till att bygga upp realistiska täckningskartor för operatörerna. Och det har satt press på hur operatörerna presenterar sina tjänster och erbjudanden.

Sponsorer