26

Sv: Utrustning

I samband med att jag (fin-)injusterade min nymonterade 18705.12 DUAL noterade jag att bästa värden på både DL och UL fick jag när jag riktade antennen några grader vid sidan om min optiska siktlinje till sändarantennernas origo (avståndet var cirka 900 m) och inte exakt rakt mot antennerna. Avvikelsen från den optiska siktlinjen - tror jag - var åt det hållet som den aktuella antennlobens mittaxel är riktad. Min antenn befinner sig, efter bedömning av sändarantennens riktning, grovt räknat 25 grader från den aktuella antennlobens längdaxel dvs 0 grader.

Eftersom basstationens tre sektorantenner radiellt är någorlunda jämnt fördelade på sin industriskorsten gissar jag att man här använder sektorantenner med 65 graders horisontalvinkel men detta är bara ett antagande eftersom det inte syns på antennradomen om man inte lyckas komma upp i masten/skorstenen........ Alternativet ät förstås att försöka mäta signalvärdena frekvent vid en rumslig radiell förflyttning men det här är praktiskt omöjligt i en tätortsmiljö. Skulle däremot vara intressant att försöka göra för en antennsektor i glesbygd där loben ligger över plana gärden.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), 3xVoIP.
HUS 2 i glesbygd: H820 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), 2xVoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) H820 T450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: H820 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; 2xVoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE.

27

Sv: Utrustning

Jag förstår vad du skriver men effektem är svårförklarlig. Nu flyttar jag tråden dit den  hör hemma, antenner och vågutbredning.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM6840, AVM6842, AVM 6820,  E3276 plus Dovado Tiny, netgear AC785 s, ZTE MF93D, B593, diverse antenner. 3G med Vololink VA 125, Galaxy S4, Nokia lumia 920, Iphone 6 +,Ipad 3. AVM7930 för ADSL