26

Sv: Hitta sändarna

He-he, det vore nånting att kunna stålla upp en lag om sambandet mellan fart och kostnad. Men man kanske kan tillämpa den allmänna lagen om att smakar det så kostar det. Tyvärr har vi sedan Murphys lag som i korollariet om antenner säjer att köper man en dyr antenn så visar det sej att det funkar bättre direkt med bara modemet (min personliga tolkning av lagen om alltings jävlighet :-).

Nu är ju varje installation alltid unik - också ifråga om de egna preferenserna. Jag borde förstås ha tillagt att vi inte vid vårt hus har någon möjlighet att få 4G och att Tre är enda operatör med någon sorts signal på 3G. Samt att jag föredrar stabilitet framom hastighet. Tillfälligt kan jag komma upp till 8 Mbit/s med bara E392 i en plastburk i ändan på en USB-förlängning och det är relativt stabilt. Den närmaste masten hör till Tele2 men den är bakom ett högt berg och en massa skog så jag har bara 2G från Tele2, Telia och Telenor. Så jag misstänker jag får vänta på utbyggnad - möjligtvis 4G från Tre förrän det lönar sej att ens försöka med riktantenn. Och då måste jag ju veta vilket frekvensband som antennen skall vara optimerad för.

Mina personliga preferenser gör att jag inte ids sätta pengar på en mängd antenner bara för att testa ifall det skulle bli litet bättre. På grund av att det finns så många faktorer som inverkar så är det troligen nödvändigt att testa själv med olika system (antenner) för att kunna avgöra om det fungerar och vad som fungerar bäst. Berget gör också att eventuell störande signal från Tele2-masten försvagas vilket höjer kvaliteten på nyttosignalen från Tre.

En viktig poäng från den teoretiska utläggningen förtjänar att understrykas och det är att antennen inte nödvändigtvis måste förstärka nyttosignalen utan det är väldigt bra redan om den försvagar alla andra signaler som bara stör och försämrar signal/brusförhållandet. Så det är ingen idé att vara besviken om (de dåliga) mätinstrumenten visar på liten förbättring av signalstyrkan. Det avgörande är ju hastigheten och stabiliteten och dessa kan förbättras också fastän signalstyrkan försämras.

LTE är ju betydligt bättre också ifråga om vilka parametrar som används. Det är bara synd att vi har små möjligheter att att få tillgång till värdena på dessa parametrar vilket Jonasolof flera gånger helt förtjänstfullt påtalat. Men det är en politisk fråga - inte teknisk - och politikerna borde gå i skola för att lära sej hur det fungerar. Då kanske de skulle inse att det behövs lagstiftning som hindrar operatörerna från att mörka värdena på viktiga paramtrar för abonnenterna.

27

Sv: Hitta sändarna

När man väl har tillgång till SINR finner man att den parametern fluktuerar mycket mer och har mycket större upplösning än RSRP och RSRQ. Det är därför mycket lättare att optimera instsllationen med SINR. Ett aber är att  mätning av  SINR inte är definierad i LTE-standarden och heller inte rapporteras från användarenhet till bas. Ännu - men det kommer nog. Än så länge är dt ett tillverkarspecifikt mått.

Tele2 masten kan knappast störa din signal från Tre eftersom operatörerna använder olika frekvensblock även på 3 G. Tror jag. Sedan är det ju lite osäkert hur pass väl mottagarna och avkodningen hanterar signalnivåer från andra block.

Ingen idé att pröva olika dyra antenner i din situation eftersom 4 G bör vara på väg. Möjligen skaffa en telefon som klarar 4G och som visar de efterlysta parametrarna i service menu. Det är då närmast galaxymodeller och nokias 4g modeller.

Man kan ju tycka/tänka/tro att operatörernas mörkande av relevanta signaldata och många användares behov skulle ge upphov till en kader av signalkonsulter som har nödvändig kunskap och utrustning för att snabbt reda ut hur en installation kan förbättras - utan att användaren  behöver pröva sig fram. Utbildningsbehovet borde inte vara ett hinder för den nödvändiga kunskapsmassan är rätt begränsad även om materian är spridd och lite svårtillgänglig. Utrymme för tekniksociologiska studier. Varför uppstår inte ett yrke som behövs? Det finns väl folk på KTH som ägnar sig detta gränsnitt mellan teknik och samhällsvetenskap. Kan man forska på historien kring introduktionen av ångmaskinen i Sverige borde man kunna ägna lite grunnande åt varför ett manifest tekniskt servicebehov inte tillgodoses.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

28 Senaste redigerad av idgforum (2013-08-16 19:29:25)

Sv: Hitta sändarna

Oj fattade inte mycket av den texten men försöker tolka det som att på stora avstånd är antenn att fördra före att hänga modemet utomhus. För att göra det lite mer konstigt så om jag ställer modemet inomhus på hyllan är farten högre än om jag på samma plats, 30 cm lägre, ställer modemet på fönsterbläcket. Är det 2 glas fönstret som förstärker 40%?

Om 3G mot 4G. Håller på att överföra filer med FTP från en fastighet med fiber. Tar inte lång tid innan farten dyker från 8-0,8 Mb/s med 3G. 4G klarar hålla farten bättre (6-10 Mb/s). Gillar inte 3G FTP?

BBK ger kortvarigt 13 Mb/s på 3G och Steam ger  långvarigt 27 Mb/s 4G.

29

Sv: Hitta sändarna

Orkar inte redigera texten en gång till. Fortsätter om FTP med 3G. Håller jag på och surfar samtidigt får jag även bättre fart med FTP. Jag har TRE.

30

Sv: Hitta sändarna

jaha..där gick en timma bara på att kolla på vad den siten sa om närområdet...:-)

careface skrev:

Du ser inte masterna, men genom att välja inomhus - kan du se täckningsområdena för de flesta master. Ungefär i mitten av det området, står rimligtvis masten. Du ser även hur sändarna är riktade.

Om du söker efter "752 66 Uppsala, Sverige" och väljer inomhus, så blir det tydligt för en 2600-mast i Stenhagen, Uppsala smile

Äntligen Linköping! /4G sedan 20110531/ E398/E392/Dovado 4GR/Dovado Doma/Dovado Tiny/

31

Sv: Hitta sändarna

ja kör man vissa saker samtidigt ökar farten, det är konstaterat sedan typ fem år sedan...

och det är bara för politikerna att kräva av operatörerna att de modem dom bundlar skall visa korrekta signaldata, tex inte hela eterns data...

monterar jag en yagi, och får 9% signal med den och 40% signal utan, och hastigheten stiger med över tre gånger blir man liksom WTF ! snabbare med sämre signal !
anledningen är uppenbar varför.

sedan skall operatörernas täckningskartor visa medelhastigheten som fås, tex med feedback från bbk.
så blir dom motiverade, sedan med historisk hastighets karta på bbk typ som väderkartan.

sedan är det slut på upptill 100mbit när man får 1mbit !

32

Sv: Hitta sändarna

De där procenten är bara att tolka som interferensnivå när det gäller 3G och LTE. Det vore lätt att förklara, till och med för en minister.

Hastigheten i nedlänk bestäms av interferens och brus i förhållande till signal. Signalens styrka beror på fältstyrka plus antenngain. Kabelförluster drabbar signal och interferens lika men om signalstyrkan är svag kan bruskomponenten bli betydande eftersom bruset finns i mottagaren. Gissningsvis bör man åtgärda kabelförluster om uppmätt RSRP är svagare än -100 dBm.

Täckningskartorna ger en fingervisning om var det kan finnas någon signal. Sedan är det upp till kunden att tillgodogöra sig signalen med de åtgärder som krävs för att få önskad hastighet. Det ministern borde kräva är att operatörerna uppger vilken fältstyrka de utgår från för att markera cellgräns - eller t o m kanske att operatörerna ålades att markera cellgräns vid viss fältstyrka. Dessutom bör de använda en enhetlig modell för beräkning av fältstyrka. En självklar uppgift för PTS att ta fram i samråd med operatörerna. Saken borde enligt mitt förmenande regleras på EU-nivå.

Sedan kan det, som hos Bredbandsbolaget och Net1, finnas angivet täckning vid en högre fältstyrka som krävs för att uppnå täckning inomhus, där man räknar med en standardiserad och enhetlig dämpning  pga husets skal. Denna täckning motsvarar också det område inom vilket man kan hoppas att en smartphone kopplar upp på 4G för det mesta ovsett hur man håller den och utan att man behöver tänka på att ställa sig på en sten.

Man kan tycka att det borde finnas en interferenskarta också. Men i den inre täckningszonen som anger inomhustäckning bör interferens vara ett litet problem och i den yttre zonen alltid ett problem som kunden dock kan åtgärda med riktantenn eller genom att använda befintliga huskroppar mm för avskärming av störande signaler.

Det skulle underlätta mycket för användarna om det var SINR som visades istället för RSSI eller procent uppe i vänstra hörnet av skärmen på en smartphone. Då skulle man snabbt kunna se var man ska ställa sig för bra signal. Visa istället för en arbiträr procentsiffra nivån av SINR i dB.

PS Brunnskartan från SGU har den stora förtjänsten att den visar husnummer samtidigt som den  anger formen av byggnader. Mycket användbart. Brunnarna kommer med på köpet liksom masterna.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.