1 Senaste redigerad av jonasolof (2013-01-29 04:06:50)

Tråd: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

På ett tidigt stadium då LTE började utvecklas gjorde bla Fujitsu och Ericsson fältmätningar som visade att nedladdningsfarten påverkas kraftigt av flera faktorer som signal/brusförhållande och multipla antenner med eller utan polarisationsdiversitet. För proffsen är dessa resultat en självklarhet. Således har alla smartphones som klarar 4G minst dubbla antenner. Men gemene man med sitt lägsta-budgettänk har ofta svårt att acceptera att man ska behöva investera i flera antenner och att de ska behöva vara så knepigt monterade. Detta illustreras t ex av uppmaningen att man, i den mån man förordar dubbla antenner, ska motivera sin ståndpunkt. Frågan har samma döhdöh valör som: Vilka argument vill du anföra för att det skulle gå bättre att meta fisk med mask på kroken än utan??

Så här kommer några testresultat.

Fujitsu gjorde tester från bil med a) dubbla magnetfotsantenner placerade 1,5 våglängder från varandra samt b) med samma antenner monterade i 90 graders vinkel mot varandra. Trots att det senare arrangemanget ger riktverkan då de båda antennnerna inte står tvärs mot basen så var den vinklade och därmed polarisationsåtskilda monteringen bättre. Noteras kan att antennerna inte är av typen high gain och därmed torde ha breda lober vilket minskar riktverkan. Det var påtagligt att farten ökade då det var direkt sikt till basstationens antenner. Då kan full 2x2 MIMO uppnås med dubbla dataströmmar.

http://i.imgur.com/d2A7BLQ.jpg

http://i.imgur.com/d2A7BLQ.jpg

Resultatet blev så här:

http://i.imgur.com/LDxh48M.jpg

http://i.imgur.com/LDxh48M.jpg

Se särskilt hur farten maxar då det är direkt sikt till basen - men bara med de vinklade antennerna. Använd bandbredd var 5 MHz och den fart som uppnåddes vad den tekniskt möjliga.

Källa: http://www.fujitsu.com/downloads/MAG/vo … aper13.pdf

Ericsson gjorde tester med olika antennarrangemang inklusive en sändarantenn eller flera och 2-4 mottaggarantenner. Här visas att nedladdningshastigheten är kraftigt beroende av ett bra signal/brusförhållande, dvs att nyttosignalen RSRP är stark i förhållande till den allmänna brusnivån inklusive andra masters signalering (RSSI). Alltså hjälper högförstärkande riktannner som framhäver önskad signal och trycker ned oönskade genom antennlobens form.

http://i.imgur.com/aUfBTcL.jpg

http://i.imgur.com/aUfBTcL.jpg

Notera den stora skillnaden mellan diversitet och MIMO. Diversitet uppnås med två antenner med samma polariseringsplan men spatialt åtskilda. MIMO uppnås genom att antennerna vinklas på samma sätt som basstationens (EnodeB) antenner. Finns bara en basstationsantenn kan MIMO inte uppstå. Sändarsidan är före "x". Men alla sändarantenner i mobilmaster är i praktiken dubbla redan ifrån GSM och ställda plus minus 45 grader.

Ju bättre förbindelsen fungerar, desto högre växel kan läggas in i dataöverföringen. Det sker genom att modulationen byter karaktär till snabbare men mer bruskänslig. Så skälet till att bra antennsignal leder till högre fart är bl a att basstationen kan växla upp till snabbare dataöverföring. Är signalförhållande riktigt bra, som t ex vid direkt sikt i Fujitsuexemplet, kan överföringen slå över från en datakanal tíll dubbla, via varsin antenn och polarisationsplan. För att hålla koll på detta följer användarutrustningen (smartphonen, routern) signalkvaliteten och meddelar Channel Quality Index, CQI, till basstationen. CQI kan ses i field test menyn på enstaka telefoner men värdet består av en rad siffror och går inte att tolka utan nyckel.

Här visas överföringshastighetens beroende av tre modulationssät:

http://i.imgur.com/Ymfzg5r.jpg

http://i.imgur.com/Ymfzg5r.jpgSom väntat går UDP lite snabbare än FDP eftersom accept inte behöver skickas. Det finns fyra modulationssätt. de har skippat något lägre. Notera att den snabbaste modulationen inte utesluter att MIMO också används vilket då kan öka farten ytterligare

Källa http://www.ericsson.com/ericsson/corpin … es/LTE.pdf

Bottoom line är att all 4G utrustning som använder nuvarande standard utnyttjar 2x2 antenner förnedladdning men 2x1 för uppladdning (bara en antenn på routern används för sändning). Nästa steg blir 4x4 antenner och flera antenner även för sändning upp. Varför 4x4 antenner och sedan 8x8 är allt snabbare döljer sig i den högre ingenjörsmatematikens dimmoln där jag begriper nada.  Härom kan man säga som de belgiska katolska prästerna sade till en afrikansk bekant till mig som läste teologi, då han och de andra studenterna i Burundi hade funderingar kring treenighet och jungrufödsel: Det behöver ni inte försöka begripa för det har skarpare hjärnor än de ni har redan tänkt ut. Jag får som min bekant predika tron utan att ha förstått (fast han blev ateist som reaktion).

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

Hej,

Som prästen sa - allt jag kan bidra med är jag kommer att sätta 2 st yagi 2600Mhz antenner på taket de närmaste dagarna, när snön är borta och vi ha plus grader, i enlighet med Jonasolofs råd -/+ 45 grad och 1 m från varandra - mot min D-Link.

Hålla tummarna.

Brian

3

Sv: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

Vad för slags 2600 yagis och vilket gain?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

jonasolof: Jag undrar om du kan klargöra för mig vad du med detta inlägg rekommenderar att placera antenner då jag inte besitter nödvändiga kunskaper av detta.
"Dubbla antenner monteras korspolariserade eller monteras i samma polarisation men i ca 15 graders vinkel" eller som i figur 3(b) där antennerna är i vinkel 45 grader, dvs 90graders vinkel mellan antenner. Jag har för närvarande valt korspolariserad montering av  Poynting Riktantenner 11dBi  dvs. ( I_ ).
Jag är ute efter att maximera min 4G-hastighet om det nu går annars är jag ganska nöjd med den som finns i nuläge.

5

Sv: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

Citat

"Dubbla antenner monteras korspolariserade eller monteras i samma polarisation men i ca 15 graders vinkel" eller som i figur 3(b) där antennerna är i vinkel 45 grader, dvs 90graders vinkel mellan antenner.

Det där med 15 graders vinkel hoppas jag att jag inte skrivit.

Grunden är denna: Linjärt polariserade radiovågor är det enda vi diskuterar här. Det finns också höger- eller vänsterskruvad cirkulär polarisation som används i radiostyrt flyg och i GPS men det behöver vi inte gå in på. En linjärt polariserad radiovåg i fri rymd har lika kraftig polarisationsverkan som polariserat ljus, t ex reflekterat ljus från en vattenyta. Ta två polarisationsfilter för kameror eller solglasögon. Vrid ena filtret så att mesta möjliga reflekterat polariserat ljus släpps igenom. Testa sedan att vrida det andra filtret. Det går då att släcka ut ljuset genom att vrida det andra filtrets polarisationsplan 90 grader i förhållande till det första. För det finns bara ljus med ett huvudsakligt polarisationsplan från den reflekterande ytan.

En radiovåg har ett bestämt polarisationsplan då den lämnar en mobilmast. Om man tar emot den med en antenn som är vriden 45 grader i förhållande till det ursprunglia planet förloras 3dB i signalstyrka. Vrider man mottagarantennen än mer så blir signalen starkare igen för förutseende nog har sändaren alltid två antenner vilka är vinklade 90 grader i förhållande till varandra. Därför kan polarisationsfelet bli maximalt 45 grader om jag t ex snurrar på en gammal GSM telefon som bara har ett antennspröt - och förlusten pga vridning max 3 dB.

Annorlunda vid satellit-TV om inte har antenner som inte sänder samma signal över två vinkelställa antenner.  Om jag vrider huvudet 90 grader kan dämpningen bli uppmot 28-29 dB, vilket gör att signalen försvinner. Bra, för då kan jag sända en signal med polarisationsplanet V grader och en annan signal med V+90 grader.

Vid MIMO-mottagning sänder antenn A med vinkeln V en dataström till mottagarantennen A1 som bör stå i samma vinkel. Den andra dataströmmen går över antenn B med vinklen V+90 grader till B1 som ocskså står i V+90 grader. Under optimala förhållanden läcker inte dataströmmen från A över till  B1 pga polarisationseffekten. Men ju längre signalerna går genom skog, studsar och har sig desto mer pajar polarisationsåtskillnaden ihop. Sedan finns det också en s.k. Faradayeffekt som gör att polarisationsplanet vrids mer och mer då en polariserad signal inte går genom vakuum utan genom luft.

Så långt bort från masten kommer inte MIMO med dubbla dataströmmar att funka - och man når inte upp till operatörens glädjesiffra på fart. Mottagaren meddelar sändaren att det inte funkar med dubbla dataströmmar och systemet slår om till diversitet, dvs mottagaren vet att det är en och samma signal som sänds över båda antennerna på basstationen men mottagaren kan plocka den av de båda som funkar bäst i närvarande millisekundstund.

Men det är ändå vits med antenner som är polarisationsåtskilda 90 grader för vi vet ju inte längre vilket polarisationsplan den ankommande signalen har. Dessutom kan det löna sig att flytta isär antennerna vilket kallas spatial diversitet. Ser man till en given punkt varierar alltid radiosignalen i styrka pga snabba växlingar i vågutbredningen och interferens mellan direkta signaler och reflekterade signaler (Raleigh-fading>wikipedia). Men när signalen är svag i punkt 1 kan den istället vara stark i punkt 2. Om då motagaren får välja kan den plocka den starkaste signalen.

Om man nu ska helgardera sig skulle man vilka ha dubbla, vinkelställda antenner både i punkt 1 och 2. Det används dock inte. Har man dubbla antenner antar jag med enfaldig logik att det kan vara bra att ha en vinklad +45 grader på en punkt och en annan vinklad -45 grader på en annan punkt. Men det är uppenbart att det kan bli helt fel också om signalen växlar både i styrka och i polarisationsplan samtidigt mellan punkt 1 och 2.

Sändarantennerna står +/- 45 grader. Sätter jag mottagarantennerna 0 resp 90 grader i punkt 1 respektive 2 kan jag förlora max 3 dB i vardera punkten eftersom vridningsfelet blir max 45 grader.

Alltså: Om jag befinner mig på nära håll från masten, helst med direktsikt så kan jag hoppas på MiMO och testa med +/- 45 grader. Jmf Fujitsus bild b). Men om jag är långt bort från masten är det bättre att köra med en horisontell och en vertikal antenn om de är åtskilda för då får jag diversitetsvinst med max 3 dB vridningsförlust. Sämst är Fujitu a), båda antennerna i samma plan.

Om antennerna sitter ihop som i MIMO panelantenner har man avstått från lägesåtskillnad och då kan de ingående antennerna lika gärna stå +/-45 grader som t ex flera tyska panelantenner har det. I bästa fall MIMO, annars vinst genom att signalen tas emot utan alltför mycket förlust genom att max-förlusten blir högst 3 dB.

När man sedan går upp till antennarrangemang med 4x4 eller till och med 8x8 antenner handlar det om mycket subtilare skillnader mellan signalerna på de 4 eller åtta signalingångarna. Genom jämförelser kan man vaska fram multipla samtidiga dataströmmar som medger farter upp till 1 Gbit/s. Det dröjer några år innan vi konsumenter berörs och man får hoppas att ingenjörerna till dess också kommit på ïckematematiska analogier för att beskriva överföringen.   

För att komma ifrån nackdelen med polarisationsplan använder man cirkulär polarisation i modellflyg och för det ändamålet antenner som skickar cirkulärt polarisrade radiovågor. Man skulle kunna använda cirkulärt polariserade antenner för 3G och 4G ocksp men då utan chans till MIMO.

Rättelser och synpunkter är välkomna.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6

Sv: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart

Jonasolof -  jag köpte från forummedlem - Jonas Linder - 18dbi ska de vara

Hur ladda man bilder ?

"" Vid MIMO-mottagning sänder antenn A med vinkeln V en dataström till mottagarantennen A1 som bör stå i samma vinkel. Den andra dataströmmen går över antenn B med vinklen V+90 grader till B1 som ocskså står i V+90 grader. ""
                         --                              --     A1 ( OK - men B1  ?? )                                       
                 --                           --
     A    - -                          --
<                                                                         (  1 km mellan antener ?)
     B    --
               --
                   --
                          --

Både A och B  har själva en 120 grad spridning ?


Brian