1

Tråd: PTS och Konsumentverket, Transparenta internetaccesser?

PTS skrev:

Nya bestämmelser om nätneutralitet
Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation. Enligt de nya bestämmelserna måste leverantörer av internetaccess synliggöra begränsningar som påverkar användarnas möjligheter att få och distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val. Bestämmelserna är bland annat ett resultat av diskussioner på EU-nivå om hur ett fortsatt öppet internet ska främjas.

Massa läs, och lite pdf.

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter … ER-201129/

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2 … -internet/

Då kanske det händer något