Com Hem voip i slutet av året

Com Hem ska lansera voip över wifi under fjärde kvartalet 2012 med tjänsten Hemtelefon i mobilen. – Under det fjärde kvartalet i år kommer vi att göra en mjuklansering av tjänsten för att sedan, i början av nästa år erbjuda den till alla våra 544 000 bredbandskunder och 355 000 telefonikunder, säger Tomas Franzén, VD för Com Hem. Med hjälp av den nya tjänsten ska Com Hem-kunder kunna ringa fasttelefonisamtal via sin mobiltelefon och w-lanet där hemma. Med tjänsten ska upp till fem personer kunna ringa via samma fasta abonnemang samtidigt. De kommer att kunna ringa gratis till andra Com Hem-kunder och ringa billigare internationella samtal. Kostnaden för att använda appen ligger på samma nivå som kundens telefoniabbonnemang, det vill säga 98 kronor i månaden med kostnadsfria samtal för fast telefoni, samt 69 öre per minut och en öppningsavgift på 99 öre per samtal till mobilnummer. I själva månadsavgiften ingår en abonnemangsavgift på 69 kr per månad och 29 kr som kunden kan ringa för. Appen är utvecklad av irländska Cicero Networks. Lanseringsdatum är inte klart.
Källa: Telekom Online, 12-11-13, Mvoip ”naturligt steg” för Com Hem
Telekomnyheterna, 12-11-13, Com Hem planerar försiktig lansering av MVoIP-tjänst innan jul

Sponsorer